موضوعات سایت
برای تعجیل در فرج

من درهمه حـال از احوال پیـروانم آگاهم.امـام زمان(عج).

Loading ... Loading ...
ارزشیابی سایت

ارزیابی شما از سایت

Loading ... Loading ...
ورودی های سایت

برای ارزشیابی سایت،بفرماییدشما از کدام قشر جامعه هستید؟

Loading ... Loading ...

قامت خدای وهابیت ۶۰ ذراع است!

از آنجا که وهابیت روی دیگر صهیونیست و دنباله روی یهود است،‌ پس جای تعجب نیست که عقاید خود را از منابع تحریف شده یهودیت بگیرد ، چرا که هدف این دو قوم یکیست، و آن زشت جلوه دادن دین اسلام و بر هم زدن وحدت بین مسلمانان است. از این رو، گاه روایات و فتواهای عجیب و صد البته، مضحک وهابیت مطابق با چیزی است که یهودیان در کتابهای تحریف شده شان آورده اند.

به عنوان مثال؛ با جستجو در عهد قدیم یا آنچه که کتاب مقدّس تورات نامیده می شود، روایتی می یابیم که کاملاً منطبق است با آنچه که وهابیت روایت کرده اند که «خداوند انسان را به شکل خودش آفریده» و این اعتقاد را اساس عقاید فاسد خود در توصیف خداوند تعالی و تجسیم (جسمیّت دادن به خداوند) قرار داده اند. در اینجا دو روایت از آنها را می آوریم تا شما قضاوت کنید:

احمد بن حنبل در مسند، تحت حدیث شماره ۷۹۴۱ می آورد:

ابوعامر، از مغیره بن عبدالرحمن، از أبی الزناد، از موسی بن أبی عثمان، از پدرش، از أبی هریره نقل می کند که: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: "همانا خداوند عزّ و جلّ آدم را به صورت خودش خلق نمود… و در کتاب پدرم (پدر احمد بن حنبل) است که قد خداوند ۶۰ ذراع است!

همین روایت در صحیح مسلم بخاری موجود است…

در سِفر تکوین، از کتاب مقدّس تورات یهودیان ج۱ص۲۶ نیز روایت زیر آمده است:

و خداوند فرمود: (باید انسان را به صورت خودمان خلق کنیم، شبیه خودمان).

و در همین صفحه است: (پس خداوند انسان را به صورت خود خلقش نمود).

خواننده گرامی! اکنون اگر این دو روایت را تطبیق دهید، می بینید که متن روایات متفاوت است، در صورتی که معنی و مضمون یکی است…

بنابراین به راحتی می توان نتیجه گرفت که، عقیده تجسیم و تشبیه را بزرگان وهابیت از طریق رؤسای یهودی شان گرفته اند که البته جای تعجّبی هم ندارد.

منبع: سلام شیعه

نقل نوشته اصلی

قامت خدای وهابیت ۶۰ ذراع است!

اتفاقا در عهد قدیم اینچنین ذکر گردیده که حضرت موسی ( العیاذ بالله الکریم) با خداوند کشتی گرفت و خدا را زمین زد.

خب وقتی اندازه قامتش

را احمدبن حنبل به نقل از پدرش ۶۰ ذراع توصیف می کند حتما اون یهودی درست تحریف کرده.

بعید نیست آدمی بتواند آدم دیگری هم شکل خودش که ۶۰ ذراع ممکن است قدش باشد زیر دو خم بگیرد و به زمین بزند.

هرچه در قرآن تمثیل است برای تشخیص صحیح مطالب بعضی ها نمی توانند مطالب صحیح استنتاج کنند و باعث تاسف است.

اکنون زمان ختم بخاری است امیدوارم این ختم باعث تصحیح این اشتباهات گردد.

یاحق

حال این جماعت که خدایشان ۶۰ ذراع است حکم تکفیر شیعه را امضاء نموده اند اسمشان هم اینهاست

لیستی از نام های بعضی از علمای وهابی عربستان که بیانیه تکفیر شیعیان را امضا کرده اند. چاپ

نوشته شده توسط مصطفی جوادی نسب

پنجشنبه ، ۶ خرداد ۱۳۸۹ ،

۱-الشیخ العلامه/عبد الرحمن بن ناصر البراک (الأستاذ بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه سابقاً)

۲-الشیخ العلامه/ عبد الله بن محمد الغنیمان ( رئیس قسم الدراسات العلیا بالجامعه الإسلامیه سابقاً )

۳-الشیخ العلامه/ عبد العزیز بن عبد الله الراجحی (الأستاذ بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه)

۴-الشیخ/ عبد الله بن عبد الله الزاید( رئیس الجامعه الإسلامیه بالمدینه سابقاً)

۵-الشیخ/ سفر بن عبد الرحمن الحوالی (رئیس قسم العقیده بجامعه أم القرى سابقاً)

۶- الشیخ/عبد الله بن حمود التویجری (رئیس قسم السنه بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه سابقاً)

۷-الشیخ/ عبد الرحمن الصالح المحمود (عضو هیئه التدریس بقسم العقیده بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه)

۸-الشیخ/ ناصر بن سلیمان العمر (وکیل کلیه أصول الدین بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه سابقاً والمشرف العام على موقع المسلم)

۹-الشیخ/ العباس بن أحمد الحازمی (مدیر المعهد العلمی بصبیا سابقاً)

۱ -الشیخ/ عبد العزیزبن عبد الفتاح القارئ ( رئیس لجنه مصحف المدینه وعمید کلیه القرآن بالجامعه الإسلامیه سابقاً)

۱۱-الشیخ/خالد بن عبد الرحمن العجیمی (عمید شؤون الطلاب بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه سابقاً)

۱۲-الشیخ/أحمد بن عبد الله شیبان (المعلم فی منطقه عسیر سابقاً)

۱۳-الشیخ/ علی بن سعید الغامدی (الأستاذ بجامعه الإمام محمد بن سعود سابقاً)

۱۴-الشیخ/ محمد بن سعید القحطانی (عضو هیئه التدریس بقسم العقیده بجامعه أم القرى سابقاً)

۱۵- الشیخ/ سعد بن عبد الله الحمید (عضو هیئه التدریس بجامعه الملک سعود)

۱۶-الشیخ/عبد الله بن عمر الدمیجی (عمید کلیه أصول الدین بجامعه أم القرى)

۱۷-الشیخ/عبد العزیز ناصر الجلیل (باحث شرعی وداعیه)

۱۸-الشیخ/عبد الله بن ناصر السلیمان (المفتش القضائی بوزاره العدل بالریاض)

۱۹-الشیخ/محمد بن أحمد الفراج (المحاضر فی جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه سابقاً)

۲ -الشیخ/ خالد بن عبد الله الشمرانی (رئیس قسم القضاء بکلیه الشریعه فی جامعه أم القرى)

۲۱-الشیخ/ أحمد بن سعد بن غرم الغامدی (عضو هیئه التدریس بکلیه المعلمین بالباحه)

۲۲-الشیخ/ سلیمان بن حمد العوده (عمید کلیه اللغه العربیه والاجتماعیه بالقصیم سابقاً)

۲۳-الشیخ/یوسف بن عبد الله الأحمد (عضو هیئه التدریس بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه)

۲۴-الشیخ/فهد بن سلیمان القاضی (إداره التوعیه والتوجیه بهیئه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر سابقاً )

۲۵-الشیخ/محمد بن سلیمان المسعود (القاضی بالمحکمه العامه بجده)

۲۶-الشیخ/عبد العزیز بن سالم العمر (إمام وخطیب جامع الحبیشی بالریاض )

۲۷-الشیخ/ أحمد عبد الله العماری ( عضو هیئه التدریس بالجامعه الإسلامیه بالمدینه سابقاً )

۲۸-الشیخ/ حمد بن إبراهیم الحیدری (عضو هیئه التدریس بکلیه الشریعه بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه )

۲۹-الشیخ/ سعد بن ناصر الغنام (داعیه معروف، ومدرِّس فی محافظه الخرج )

۳ -الشیخ/عبد الرحمن بن سعد الشثری (کاتب عدل بالریاض )

۳۱-الشیخ/ خالد بن محمد الماجد(عضو هیئه التدریس بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه)

۳۲-الشیخ/ناصر بن عبد الله الجربوع(القاضی بالمحکمه العامه بالریاض)

۳۳- الشیخ/ إبراهیم بن محمد الجار الله( مفکر وکاتب إسلامی بالمنطقه الغربیه)

۳۴-الشیخ/ عبدالرحیم بن صمایل السلمی( عضو مرکز الدعوه والإرشاد بجده )

۳۵-الشیخ/ خالد بن محمد آل زریق الشهرانی (مدرِّس فی منطقه عسیر )

۳۶-الشیخ/ أحمد بن حسن بن محمد آل عبدالله(الموجه فی تعلیم عسیر سابقاً)

۳۷-الشیخ/محمد بن عبدالله الهبدان(المشرف العام على موقع نور الإسلام)

۳۸-الشیخ/محمد بن عبد العزیز اللاحم(مشرف تربوی وخطیب جامع)

منبع:(نداء لأهل السنه فی العراق وما یجب على الأمه من نصرتهم) (بیانیه ای موجه به اهل سنت ساکن درعراق ). تاریخ انتشار بیانیه: پنجشنبه ۱۶،ذو القعده،۱۴۲۷هـ).

یاحق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تصویر زیر کلیک نمایید

کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر بروید

آرشیو سایت
بازدید سایت
افراد آنلاین : 1
تعداد کل مطالب : 452
بازدید امروز : 356
بازدید دیروز : 391
بازدید کل : 20016606