موضوعات سایت

برای تعجیل در فرج

من درهمه حـال از احوال پیـروانم آگاهم.امـام زمان(عج).

Loading ... Loading ...

ارزشیابی سایت

ارزیابی شما از سایت

Loading ... Loading ...

ورودی های سایت

برای ارزشیابی سایت،بفرماییدشما از کدام قشر جامعه هستید؟

Loading ... Loading ...

دوستی خداوندباابراهیم(ع)

درکتاب(المجلس)مولف گفته:علی ابن احمد دقاق(اردفروش)این حدیث را نقل کرده وگفته محمدب هارون صوفی آن رابرایم نقل کرده وگفتهimages که عبدالله بن موسی طبری برایش نقل کرده وگفته محمد بن حسین خشاب(چوب فروش) برایم نقل کرده وگفته محمد بن محسن واو هم از یونس بن ظبیان واوهم ازحضرت صادق(ع) وحضرت هم از پدرش امام باقر(ع) واوهم  ازعلی بن الحسین واو هم از پدرش علی (ع)نقل کرده که علی (ع)فرموده:وقتیکه خداوند اراده کردروح ابراهیم راقبض کند ملک الموت رابسویش فرستاد.عزرائیل رسید به ابراهیم سلام کرد.ابراهیم هم جواب سلام اوراداد بعد ابراهیم گفت به دیدار من آمده ای یا اینکه کارداری! عزرائیل گفت بله کار دارم. آمده ام تورا قبض روح کنم.ابراهیم گفت:آیادیده ای دوست دوست خود را بمیراند.عزرائیل برگشت وعرض کرد:خداونداآنچه را که ابراهیم گفت شنیدی. خداوندفرمود:برگرد وبه اوبگو:آیادوست از دیدار دوستش دوری می کند دوست دیدارترا دوست می دارد وباید هم بیائی.

کلیات حدیث قدسی شیخ حر عاملی ص۳۶حدیث۲۸-۷

تصویر زیر کلیک نمایید

کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر بروید

آرشیو سایت

بازدید سایت

افراد آنلاین : 2
تعداد کل مطالب : 452
بازدید امروز : 230
بازدید دیروز : 434
بازدید کل : 20017778