موضوعات سایت

برای تعجیل در فرج

من درهمه حـال از احوال پیـروانم آگاهم.امـام زمان(عج).

Loading ... Loading ...

ارزشیابی سایت

ارزیابی شما از سایت

Loading ... Loading ...

ورودی های سایت

برای ارزشیابی سایت،بفرماییدشما از کدام قشر جامعه هستید؟

Loading ... Loading ...

سری یک

مرازم گوید: حضرت صادق (ع ) فرمود: بر شما باد بنماز در مسجدها، و به نیکى به همسایگان ، و اداى شهادت ، و حاضر شدن در تشییع جنازه ها، زیرا شما ناچارید از زیستن با مردم ، و براستى کسى نیست که تا زنده است از مردم بى نیاز باشد و ناچار مردم باید با همدیگر سازش داشته باشند

اصول کافى جلد ۴ صفحه : ۴۴۷ روایه : ۱


معاویه بن وهب گوید: بحضرت صادق (ع ) عرضکردم : چگونه براى ما با مردمى که با ما آمیزش دارند شایسته است رفتار کنیم ؟ گوید که در پاسخ فرمود: امانت آنها را بایشان بپردازید، و (در هنگام نیاز) گواهى بر سود و زیانشان بدهید، و بیمارانشان را عیادت کنید و در جنازه مرده هاشان حاضر شوید (و در مراسم تشییع و دفن و کفن آنها شرکت کنید).

اصول کافى جلد ۴ صفحه : ۴۴۷ روایه : ۲


حبیب خثممى گوید: شنیدم از حضرت صادق (ع ) که مى فرمود: بر شما باد به پارسائى و کوشش در اطاعت ، و بر سر جنازه ها حاضر شوید، و بیمارها را عیادت کنید و با مردم در مساجد حضور بهم رسانید، و براى مردم چیزى را دوست دارید که براى خودتان دوست دارید، آیا شرم نکند یکى از شما که همسایه اش حق او را بشناسد ولى او حق همسایه اش را نشناسد

اصول کافى جلد ۴ صفحه : ۴۴۸ روایه : ۳


معاویه بن وهب گوید: بحضرت عرضکردم : چگونه شایسته است براى ما که با قوم خود (یعنى شیعیان ) و مردمانیکه با ما آمیزش دارند و شیعه نیستند رفتار کنیم ؟ فرمود: نگاه کنید به پیشوایان خود آنانکه از آنها پیروى کنید و هر طور آنها رفتار کنند شما نیز همانطور رفتار کنید، بخدا سوگند آنها عیادت بیمارانشان را مى کنند، و بر سر جنازه هاشان حاضر گردند و بسود و زیان آنها گواهى دهند و امانتهاى آنها را بآنها رد کنند

اصول کافى جلد ۴ صفحه : ۴۴۸ روایه : ۴


زید شحام گوید: حضرت صادق (ع ) بمن فرمود: بهر کس از مردم ببینى پیروى از من کنند و بگفتار من عمل کنند سلام مرا برسان ، و من بشما سفارش کنم که نسبت به خداى عزوجل تقوى داشته باشید و در دین خود پارسا باشید و در راه خدا کوشش کنید، و بر راستگوئى و باءدا امانت و طول دادن سجده و نیکى با همسایه شما را سفارش مى کنم زیرا محمد صلى اللّه علیه و آله همین دستورات را آورده است هر که بشما امانت سپرده باو پس بدهید نیکرفتار باشد یا بد کردار، زیرا رسول خدا صلى اللّه علیه و آله دستور مى داد که سوزن و نخ را نیز بصاحبش پس دهید، و با فامیل خود پیوند داشته باشید، و بجنازه مرده هاشان حاضر شوید، و بیمارانشان را عیادت کنید، و حقوقشان را بپردازید، زیرا هرکس از شما که در دینش پارسا باشد و راستگو باشد و امانت را بصاحبش برگرداند و اخلاقش با مردم خوب باشد گویند: این جعفرى است و این مرا شاد کند و از جانب او شادى در (دل ) من آید و گویند: این روش پسندیده جعفر (بن محمد) است بخدا سوگند پدرم براى من حدیث کرد که مردى از شیعیان على علیه السلام در قبیله اى بود و زینت آن قبیله بشمار مى رفت ، از همه آنها در پرداخت امانت بهتر بود، و حقوقشان را بهتر مراعات مى کرد، و در گفتار راستگوتر بود، و در سفارشات و همه وصیتهاى اهل قبیله و سپردهاشانرا آنان بدو مى سپردند و چون از او پرسش مى کردى مى گفتند: کیست مثل فلانکس ؟ او در پرداخت امانت و راستگوئى از همه ما بهتر است

اصول کافى جلد ۴ صفحه : ۴۴۸ روایه : ۵تصویر زیر کلیک نمایید

کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر بروید

آرشیو سایت

بازدید سایت

افراد آنلاین : 3
تعداد کل مطالب : 452
بازدید امروز : 346
بازدید دیروز : 391
بازدید کل : 20016596