موضوعات سایت

برای تعجیل در فرج

من درهمه حـال از احوال پیـروانم آگاهم.امـام زمان(عج).

Loading ... Loading ...

ارزشیابی سایت

ارزیابی شما از سایت

Loading ... Loading ...

ورودی های سایت

برای ارزشیابی سایت،بفرماییدشما از کدام قشر جامعه هستید؟

Loading ... Loading ...

1-احادیث سری اول حضرت فاطمه.سع.

فاطمه علیهما السلام پنج سال بعد از مبعث رسولخدا صلى للّه علیه و آله متولد شد و زمانى وفات کرد که ۱۸ سال و ۷۵ روز داشت و بعد از پدرش ۷۵ روز زندگى کرد.


امام صادق علیه السلام فرمود:

فاطمه علیهما السلام بعد از پیغمبر صلى للّه علیه و آله ۷۵ روز زنده بود و از مرگ پدرش اندوه سختى او را گرفته بود، جبرئیل نزدش مى آمد و او را در مرگ پدرش نیکو تعزیت مى گفت و خوش دلش مى ساخت و از حال پدرش و مقام او و آنچه بعد از وى براى ذریه اش پیش مى آید گزارش مى داد و على علیه السلام آنها را مى نوشت .

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۵ روایت ۱


موسى بن جعفر علیه السلام فرمود:

فاطمه علهماالسلام صدیقه (بسیار راست گو و معصوم ) و شهیده بود و دختران پیغمبران حائض ‍ نمى شوند.

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۶ روایت ۲


حسین بن على علیه السلام فرمود:

چون فاطمه علیهماالسلام وفات کرد، امیرالمؤ منین او را پنهان بخاک سپرد و جاى قبرش را ناپدید کرد، سپس برخاست و رو بجانب قبر رسولخدا صلى للّه علیه و آله کرد و گفت : سلام بر تو اى رسولخدا از جانب دخترت و دیدار کننده ات و آنکه در خاک رفته و از من جدا شده و در بقعه تو آمده و خدا زود رسیدن او را نزد تو برایش برگزیده .
اى رسولخدا! شکیبائیم از فراق محبوبه ات کم شده و خود داریم از سرور زنان جهان نابود گشته ، جز اینکه براى من در پیروى از سنت تو که در فراقت کشیدم جاى دلدارى باقى است ، زیرا من سر ترا در لحد آرامگاهت نهادم و جان مقدس تو از میان گلو و سینه من خارج شد (یعنى هنگام جان دادن سرت به سینه من چسبیده بود) آرى ، در کتاب خدا براى من بهترین پذیرش (و صبر بر این مصیبت ) است ، انالله و انا الیه راجعون ، همانا امانت پس گرفته شود و گروگان دریافت گشت و زهرا از دستم ربوده شد. اى رسول خدا دیگر چه اندازه این آسمان نیلگون و زمین تیره در نظرم زشت جلوه مى کند، اندوهم همیشگى باشد و شبم در بى خوابى گذرد و غمم پیوسته در دلست ، تا خدا خانه اى را که تو در آن اقامت دارى برایم برگزیند، (بمیرم و بتو ملحق شوم ) غصه اى دارم دل خون کن و اندوهى دارم هیجان انگیز، چه زود میان ما جدائى افتاد، تنها بسوى خدا شکوه مى برم .
به همین زودى دخترت از همدست شدن امتت بر ربودن حقش بتو گزارش خواهد داد، همه سرگذشت را از او بپرس و گزارش را از او بخواه ، زیرا چه بسا درد دلهائى داشت که چون آتش در سینه اش ‍ مى جوشید و در دنیا راهى براى گفتن و شرح دادن آن نیافت ، ولى اکنون مى گوید و خدا هم داورى مى فرماید و او بهترین داورانست ،
سلام بر شما سلام وداع کننده اى که نه خشمگین است و نه دلتنگ ، زیرا اگر از اینجا برگردم ، بواسطه دلتنگیم نیست و اگر بمانم بواسطه بدگمانى به آنچه خدا به صابران وعده فرموده نباشد.
واى ، واى باز هم بردبارى مبارکتر و خوش نماتر است اگر چیرگى دشمنان زورگو نبود (که مرا سرزنش کنند یا قبر فاطمه را بشناسند و نبش ‍ کنند) اقامت و درنگ در اینجا را چون معتکفان ملازمت مى نموددم و مانند زن بچه مرده بر این مصیبت بزرگ شیون مى کردم ، در برابر نظر خدا دخترت پنهان بخاک سپرده شد و حقش پایمال گشت و از ارثش ‍ جلوگیرى شد، با آنکه دیر زمانى نگذشته و یاد تو کهنه نگشته بود، اى رسولخدا، شکایت من تنها بسوى خداست و بهترین دلدارى از جانب تو است اى رسولخدا! (چون در مرگ تو صبر کردم یا براى گفتار تو درباره صبر)، درود خدا بر تو و سلام و رضوانش بر فاطمه باد.

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۶ روایت ۳


مفضل گوید: به امام صادق علیه السلام عرضکردم :

کى فاطمه را غسل داد؟ فرمود: امیرالمؤ منین من این مطلب را از گفته آن حضرت بزرگ شمردم و تعجب کردم فرمود: گویا از آنچه به تو خبر دادم دلتنگ شدى ؟ عرضکردم : چنین است ، قربانت گردم . فرمود: دلتنگ مباش ، زیرا او صدیقه (معصوم ) است و جز معصوم نباید او را غسل دهد، مگر نمى دانى که مریم را جز عیسى غسل نداد.

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۷ روایت ۴


امام باقر و امام صادق علیهماالسلام فرمودند:

چون آن مردم کردند آنچه کردند، (در خانه اش را آتش زدند و على علیه السلام را بمسجد بردند) فاطمه علیها سلام گریبان عمر را گرفت و او را پیش کشید، و فرمود: همانا بخدا اى پسر خطاب ! اگر من از رسیدن بلا به بى گناهان کراهت نداشتم ، مى فهمیدى که خدا را سوگند مى دادم و او را زود اجابت کننده مى یافتى (یعنى من نفرین مى کردم و بزودى بلا نازل مى شد و ترا و بى گناهان را شامل مى گشت ولى نمى خواهم بى گناهان به آتش تو بسوزند).

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۸ روایت ۵


امام باقر علیه السلام فرمود:

چون فاطمه علیهاالسلام متولد شد، خدا بفرشته اى وحى کرد تا به زبان محمد صلى للّه علیه و آله داد که او را فاطمه نام گذارد، سپس فرمود: من ترا (از جهل باز گرفتم و) بعلم پیوستم (با علم از شیر باز گرفتم ) و از خون حیض باز گرفتم ، آنگاه امام باقر علیه السلام فرمود: بخدا سوگند که خدا او را با علم از شیر و از خون حیض در عالم میثاق باز گرفت .

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۸ روایت ۶پیغمبر صلى للّه علیه و آله به فاطمه علیهماالسلام فرمود:


برخیز و آن سینى را بیرون آر، او برخاست و سینى ئى را آورد که در آن نان روغن مالیده و گوشت پخته بود، پیغمبر صلى للّه علیه و آله با على و فاطمه و حسن و حسین ۱۳ روز از آن مى خوردند، سپس ام ایمن حسین علیه السلام را دید چیزى (از آن نان و گوشت ) با خود دارد، باو گفت : این از کجاست ؟ فرمود: چند روز است که ما این غذا را مى خوریم ، ام ایمن نزد فاطمه آمد و گفت : اى فاطمه ! هر چه ام ایمن دارد، به فاطمه و فرزندانش متعلق است ، اما فاطمه هر چه دارد به ام ایمن از آن چیزى نمى رسد؟ فاطمه قدرى از آن را براى او آورد و ام ایمن از آن بخورد و غذاى آن سینى تمام شد، پیغمبر به او فرمود. اگر به ام ایمن نمى خورانیدى تا روز قیامت تو و ذریه تو از آن مى خوردند،

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۸ روایت ۷


امام باقر علیه السلام مى فرمود: فاطمه دختر محمد صلى للّه علیه و آله پنج سال بعد از مبعث متولد شد و چون وفات کرد ۱۸ سال و ۷۵ روز داشت
اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۵ روایت ۱۰


موسى بن جعفر علیه السلام فرمود: رسولخدا صلى للّه علیه و آله نشسته بود که فرشته اى که ۲۴ چهره داشت وارد شد، پیغمبر(ص ) فرمود: محبوبم جبرئیل ! من تو را هیچگاه به این صورت ندیده ام ، فرشته گفت : من جبرئیل نیستم ، اى محمد! مرا خداى عزوجل فرستاده تا نور را جفت نور گردانم ، فرمود: که را با که ؟ گفت : فاطمه را با على ، و چون فرشته پشت گردانید، میان دو شانه اش نوشته بود: محمد رسول خداست ، على وصى اوست . پیغمبر فرمود: از کى این جمله میان دو شانه تو نوشته شده ؟ عرضکرد: بیست و دو هزار سال پیش از خلقت آدم

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۹ روایت ۸


احمد بن محمد بن ابى نصر گوید: از حضرت رضا علیه السلام راجع به قبر فاطمه علیهاالسلام پرسیدم ، فرمود: در خانه خود بخاک سپرده شد، سپس چون بنى امیه مسجد را توسعه دادند جزء مسجد شد

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۵۹ روایت ۹

شرح

درباره موضع قبر فاطمه علیهاالسلام سه قولست : ۱ در بقیع ۲ در روضه (میان قبر و منبر پیغمبر صلى للّه علیه و آله ) ۳ در خانه خود فاطمه علیهاالسلام .
مجلسى (ره ) گوید: قول اخیر که از این روایت استفاده مى شود صحیح ترین اقوالست ، زیرا اخبار بسیارى بدین مضمون وارد شده و من آنها را در کتاب بحار ذکر نموده ام .


امام صادق علیه السلام مى فرمود: اگر خداى تبارک و تعالى امیرالمؤ منین علیه السلام را براى فاطمه نمى آفرید، در روى زمین ، از آدم گرفته تا هر بشرى بعد از او همسرى براى او نبود

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۶۰ روایت ۱۰تصویر زیر کلیک نمایید

کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر بروید

آرشیو سایت

بازدید سایت

افراد آنلاین : 3
تعداد کل مطالب : 452
بازدید امروز : 349
بازدید دیروز : 391
بازدید کل : 20016599