موضوعات سایت

برای تعجیل در فرج

من درهمه حـال از احوال پیـروانم آگاهم.امـام زمان(عج).

Loading ... Loading ...

ارزشیابی سایت

ارزیابی شما از سایت

Loading ... Loading ...

ورودی های سایت

برای ارزشیابی سایت،بفرماییدشما از کدام قشر جامعه هستید؟

Loading ... Loading ...

2- احادیث سری دوم پیامبر.ص.

امام باقر علیه السلام فرمود

در رسولخدا صلى اللّه علیه وآله سه چیز بود که در هیچکس جز او نبود. ۱ سایه نداشت (زیرا نور او تحت الشعاع خورشید نمى گشت ) ۲ از راهى نمى گذشت جز آنکه هر کس ‍ بعد از دو روز و سه روز از آنجا مى گذشت بواسطه بوى خوشش ‍ مى فهمد پیغمبر از آنجا عبور کرده است . ۳ از هیچ سنگ و درختى عبور نمى کرد، جز آنکه براى او سجده مى کرد. (و این سجده بعنوان احترام بود نه عبادت و معنوى بود نه ظاهرى نظیر تسبیح موجودات خدا را).

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۲۹ روایت ۱۱


امام صادق علیه السلام فرمود

چون رسولخدا صلى اللّه علیه وآله را بمعراج بردند، جبرئیل او را بجائى رسانید و خود با او نیامد. حضرت فرمود: این جبرئیل ! در چنین حالى مرا تنها مى گذارى ؟! گفت : برو، بخدا در جائى قدم گذاشته اى که هیچ بشرى قدم نگذاشته و پیش از تو هم بشرى در آنجا راه نرفته .

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۲۹ روایت ۱۲


على بن ابى حمزه گوید

ابوبصیر از امام صادق علیه السلام پرسید و من حاضر بودم عرض کردم : قربانت : پیغمبر صلى اللّه علیه وآله را چند مرتبه بمعراج بردند؟ فرمود: دو مرتبه : و جبریل او را در مقامى نگه داشت و گفت : در جایت بایست اى محمد! زیرا در جائى ایستاده ئى که هرگز هیچ فرشته و پیغمبرى در آنجا نایستاده است ، همانا پروردگارت در نماز است ، فرود: اى جبرئیل ! چگونه نمازى ؟ گفت : مى فرمائید: سبوح ، قدوس ، منم پروردگار ملائکه و روح که رحمتم بر غضبم پیش ‍ دارد، پیغمبر (ص ) فرمود: بار خدایا در گذشت را خواهم ، در گذشت را خواهم ، امام فرمود: و همچنان بود که خدا فرماید پیغمبر بمقام ((قاب قوسین او ادنى )) رسید ۹ سوره ۵۳ .
ابوبصیر بحضرت عرضکرد: قربانت ، قاب قوسین اوادنى چیست ؟ فرمود: بمقدار فاصله میان هلالى کمان تا سرش ، سپس فرمود: و در میان آن دو حجابى مى درخشید و خاموش مى شد و بگمانم فرمود: زبر جدى بود، پس پیغمبر نور عظمت را از اندازه سوراخ سوزن تا آنچه خدا خواهد (از کمترین درجه تا بالاترین مرتبه ) مشاهده فرمود: و خداى تبارک و تعالى فرمود: اى محمد! عرض کرد: لبیک پروردگارم ؛ فرمود کیست براى امتت بعد از تو؟ (رهبرشان کیست ؟) عرضکرد: خدا داناتر است ، فرمود: على بن ابیطالب است ، امیرالمؤ منان و سرور مسلمانان و پیشواى رو سفیدان ، دست و پا درخشانان ، سپس امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمود: اى ابا محمد! بخدا ولایت على علیه السلام از زمین نیامده ، بلکه شفاها از آسمان رسیده است

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۲۹ روایت ۱۳


جابر گوید: بامام باقر علیه السلام عرض کردم

پیغمبر خدا را برایم وصف کن . فرمود: پیغمبر خدا صلى اللّه علیه وآله رنگش مایل بسرخى بود، چشمانش سیاه و درشت ، ابروانش بهم پیوسته ، کف دست و پایش ‍ پرگوشت و غیره کوتاه بود و از سفیدى گویا در قالب نقره بود، سر استخوانهاى شانه اش درشت بود، از شدت انس و مهرى که با مردم داشت ، هرگاه متوجه کسى مى شد، با تمام بدن متوجه مى شد (نه آنکه مانند متکبران خود بین بگوشه چشم و ابرو بنگرد) رشته موئى از گودى گلویش تا سر نافش کشیده و مانند خط میان صفحه اى از نقره درخشان بود (زیرا در میان صفحه محدب نقره ، خط سیاهى بنظر مى رسد و از این تشبیه معلوم مى شود که سایر قسمتهاى شکم بدون مو و براق بوده است ) و از گردن تا شانه مانند گلاب پاش تره ئى بو بینى داشت که هنگام نوشیدن آب ، نزدیک بود آب را پس زند، و چون راه مى رفت بجلو متمایل مى شد، مثل اینکه بسرازیرى مى رود، مانند پیغمبر خدا صلى اللّه علیه وآله دیده نشده ، نه پیش از او و نه بعد از او صلى اللّه علیه وآله

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۳۰ روایت ۱۴


امام صادق علیه السلام فرمود

همانا رسولخدا صلى اللّه علیه وآله فرمود: خدا امت مرا در عالم طینت برایم مجسم کرد، و نامهاى ایشان را بمن آموخت . چنانکه همه نامها را به آدم آموخت . آنگاه پرچمداران (خلفاء و زمامداران ) بر من گذشتند. من براى على و شیعیانش آمرزش ‍ خواستم ، و پروردگارم یک مطلب را درباره شیعیان على بمن وعده داد، عرض شد: یا رسول الله ، آن مطلب چیست ؟ فرمود: آمرزش براى ایمان آورندگانشان ، و در گذشت از گناهان ، براى کوچک و بزرگشان ، و اینکه تبدیل گناه بحسنه و ثواب (که در آیه شریفه یبدل الله سیئاتهم حسنات است ) براى آنها باشد

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۳۱ روایت ۱۵


امام صادق علیه السلام فرمود

رسولخدا صلى اللّه علیه وآله براى مردم خطبه خواند، و سپس دست راست خود را مشت بسته بلند کرد، و فرمود: اى مردم ! مى دانید در مشت من چیست ؟ گفتند: خدا و پیغمبرش داناترند. فرمود: در آنست نامهاى اهل بهشت و نامهاى پدران و قبایل آنها تا روز قیامت ، سپس دست چپش را بلند کرد و فرمود: اى مردم ! مى دانید در این مشتم چیست ؟ گفتند: خدا و پیغمبرش داناترند، فرمود: نامهاى دوزخیان و نامهاى پدران و قبایل آنهاست تا روز قیامت (یعنى مشخصات بهشتیان و دوزخیان برایم چنان روشن است که گویا در کف دستم موجود است )، سپس فرمود: خدا حکم فرموده و عدالت نموده ، گروهى در بهشت و گروهى در دوزخند

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۳۱ روایت ۱۶


امام صادق علیه السلام در خطبه اى که بذکر حال و صفات پیغمبر و ائمه علیه السلام اختصاص داده مى فرماید

آن بردبارى و وقار و مهربانى که خدا داشت ، گناهان بزرگ و کارهاى زشت مردم ، او را مانع نشد که براى آنها برگزیند دوست ترین و شریفترین پیغمبرانش را، یعنى محمد بن عبدالله (ص ) را که در حریم عزت تولد یافته ، و در خاندان شرافت اقامت گزیده ، حسبش ناآمیخته و نسبش آلوده نگشته بود، صفاتش بر دانشمندان نامعلوم نبود، پیغمبران در کتب خود بوجودش مژده داده ، و صفاتش را دانشمندان بیان کرده و حکیمان در وصفش اندیشیده بودند، پاکیزه اخلاقى بود بى نظیر، هاشمى نسبى بى مانند، مکى وطنى بى همطراز.
حیا صفت او بود و سخاوت طبیعتش ، برمتانت ها و اخلاق نبوت سرشته شده و اوصاف و خویشتن دارى هاى رسالت بر او مهر شده بود. تا آنگاه که وسائل مقدارات خدا او را بوقت خود رسانید، قضا و قدر، بامر خدا او را بپایان کارش کشانید، حکم حتمى خدا او را بسوى سرانجامش برد، هر امتى امت پس از خود را بوجودش مژده داد، و پشت بپشت هر پدرى او را بپدر دیگر تحویل داد، از زمان آدم تا برسد بپدرش عبدالله اصل و حسبش بزنا آمیخته نشد و ولادت او با نزدیکى ما مشروعى پلید نگشت ، ولادتش در بهترین طایفه و گرامیترین نواده (بنى هاشم ) و شریفترین قبیله (فاطمه مخزومیه ) و محفوظترین شکم بار دار (آمنه بنت وهب ) و امانت دارترین دامن بود. خدا او را برگزید و پسندید و انتخاب کرد، و کلیدهاى دانش و سرچشمه هاى حرکت بدو داد. او را مبعوث کرد تا رحمت بندگان و بهار جهان باشد. و خدا کتابى را بر او نازل کرد که بیان و توضیح هر چیز در آنست ، یعنى قرآنى بلغت عربى بدون کجى ، شاید مردم پرهیزگار شوند، آنرا براى مردم بیان کرد و توضیح داد، با دانشى که تفصیلش داد و دینى که آشکارش ساخت و واجباتى که آنها را لازم نمود و حدودى که براى مردم وضع کرد و بیان نمود و امورى که آنها را براى مخلوقش کشف کرد و آگاهشان ساخت .
در آن امور راهنمائى بسوى نجات است و نشانه هائى که بهدایت خدا دعوت کند. رسول خدا صلى اللّه علیه وآله رسالتش را تبلیغ کرد و ماءموریتش را آشکار ساخت و بارهاى سنگین نبوت را که بگردن گرفته بود، بمنزل رسانید، و بخاطر پروردگارش صبر کرد، و در راهش جهاد نمود و براى امتش خیر خواهى کرد و ایشان را به نجات دعوت کرد، و بیاد خدا تشویق نمود، و براه هدایت دلالت فرمود، بوسیله برنامه ها و انگیزه هائى که پایه هاى آن را براى بندگان پى ریزى کرد و مناره هائى که نشانه هایش را بر افراشت تا مردم پس از او گمراه نشوند و آنحضرت نسبت بمردم دلسوز و مهربان بود

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۳۲ روایت ۱۷


درست بن ابى منصور از حضرت موسى بن جعفر علیه السلام پرسید که

آیا ابوطالب بر پیغمبر صلى اللّه علیه وآله حجت بود؟ فرمود: نه ، بلکه وصایاى (پیغمبران ) نزد او بامانت بود و او تحویل پیغمبر داد، راوى گوید: من گفتم : وصایا را باو داد، چون که بر او حجت بود؟ فرمود: اگر بر او حجت مى بود، وصیت را تحویل او نمى داد، عرض کردم : پس ‍ حال ابوطالب (از نظر عقیده ) چگونه بود؟ فرمود: او پیغمبر و آنچه آورده بود، اقرار کرد، و وصایا را به او تحویل داد و همان روز در گذشت

اصول کافى جلد ۲ صفحه ۳۳۳ روایت ۱۸

شرح

علامه مجلسى (ره ) پنج توجیه براى این روایت ذکر مى کند، ولى آنچه را خودش انتخاب مى کند اینست که : درست بن ابى منصور پرسید که : آیا ابوطالب حجت و امام بر پیغمبر بود؟ حضرت پاسخ داد نه ، زیرا اگر اشتباه تو از این جهت است که شنیده ئى ابوطالب بپیغمبر وصیت کرد، مقصود این است که وصایا و امانتهاى پیغمبران سابق نزد او بود و او بپغمبر تحویل داد، و ابوطالب در اینجا یک امانت نگهدار بیش نبود نه آنکه خودش حجت و امامى باشد و پیغمبر را وصى و جانشین خود کرده باشد، سائل معنى سخن امام را نفهمید و دوباره پرسید: مگر دادن وصایا بپیغمبر صلى اللّه علیه وآله معنیش این نیست که او حجت بر پیغمبر است ؟ حضرت جواب داد: چنین نیست ، بلکه این عمل ابوطالب با عقیده تو مخالفت و منافات دارد و مقصود از اقرار ابوطالب در روز مرگش اقرار ظاهرى او بود که دیگران هم آگاه باشند (و گر نه او از اول بپیغمبر صلى اللّه علیه وآله ایمان آورده بود، نهایت اینکه بواسطه ثقیه و دستور خود پیغمبر صلى اللّه علیه وآله ایمانش را اظهار و آشکار نمى کرد


تصویر زیر کلیک نمایید

کلیک کنید تا به صفحه مورد نظر بروید

آرشیو سایت

بازدید سایت

افراد آنلاین : 2
تعداد کل مطالب : 452
بازدید امروز : 212
بازدید دیروز : 434
بازدید کل : 20017760